(Tạo trang mới với nội dung “{{Infoboxce2 |jpname = 私は誰だ? |image = 266.png |atk = 100/100 |hp = 100/100 |stars = 4 |cost = 9 |mlevel = 80 |id = 266 |illustrator = ? }}This C…”)
 
(Dịch heading và điều kiện nhận được, replaced: ==Effect== → ==Hiệu ứng==, ==Lore== → ==Thông tin chi tiết==, This Craft Essence can be obtained by bringing → CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăn...)
 
(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 9: Dòng 9:
 
|id = 266
 
|id = 266
 
|illustrator = ?
 
|illustrator = ?
  +
}}CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng [[Mức độ gắn bó]] với [[Mordred]] lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.
}}This Craft Essence can be obtained by bringing [[Mordred]]'s [[Bond Level]] to 10. It comes at max level with all limit breaks.
 
   
 
<div style="overflow: hidden;">
 
<div style="overflow: hidden;">
==Effect==
+
==Hiệu ứng==
 
{{Ceeffect
 
{{Ceeffect
 
|image = npdmg
 
|image = npdmg
Dòng 18: Dòng 18:
 
}}
 
}}
   
  +
==Thông tin chi tiết==
==Lore==
 
 
{{Craftlore
 
{{Craftlore
|en=――I am the son of the great King of Knights.<br/>
+
|en=Ta con trai của Vua hiệp đại.<br/>
  +
Ta là vị hiệp sĩ phản nghịch kiêu ngạo.<br/>
――I am the arrogant Knight of Treachery. <br/>
 
I am both, and both are myself. <br/>
+
Ta cả hai, cả hai đều ta.<br/>
  +
Thế nhưng khi đội chiếc mũ này lên ta không là ai cả.<br/>
However when I wear this helmet, I am neither of those<br/>
 
  +
Ta ở bất cứ đâu, sống vô nghĩa, sống điên rồ, chỉ có thế.<br/>
I can only think that I'm just like any other living being <br/>
 
  +
Ta có thể suy nghĩ như một sinh vật sống.<br/>
One that you can find anywhere, worthlessly and frantically trying to stay alive <br/>
 
  +
Nếu ta cũng giống như họ, những kẻ đã chết trong vòng vây kẻ thù,<br/>
So just like they breathed their last breath <br/>
 
  +
Chắc chắn ta cũng sẽ chết phải không?<br/>
I guess that I will surely perish like they did <br/>
 
  +
Vậy nên ta muốn biết, trước khi nhà ngươi đón nhận cái kết của mình. <br/>
That's why before I meet my last moments, I want to know. <br/>
 
   
――Just who the hell was I?<br/>
+
Thực ra... Con ai?<br/>
 
|jp=
 
|jp=
 
――我は偉大なる騎士王の息子。<br/>
 
――我は偉大なる騎士王の息子。<br/>

Bản hiện tại lúc 10:11, ngày 23 tháng 5 năm 2018

CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Mordred lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npdmg.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Mordred,
Tăng sát thương NP của toàn đội 20% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

――我は偉大なる騎士王の息子。

――我は傲然たる叛逆の騎士。
どちらも私、どちらも自分。
けれど兜をつけると、自分がそのどちらでもない、
ただの、どこにでもいる、下らない、必死に生きる
生命体のように思えて仕方がない。
ならば彼らのように、周囲で息絶えたあいつらのように
きっと私も果てて落ちるのだろう。
だから知りたい、己の最期を迎える前に。

――私は、一体、誰だったのだろう?

Ta là con trai của Vua hiệp sĩ vĩ đại.

Ta là vị hiệp sĩ phản nghịch kiêu ngạo.
Ta là cả hai, cả hai đều là ta.
Thế nhưng khi đội chiếc mũ này lên ta không là ai cả.
Ta ở bất cứ đâu, sống vô nghĩa, sống điên rồ, chỉ có thế.
Ta có thể suy nghĩ như một sinh vật sống.
Nếu ta cũng giống như họ, những kẻ đã chết trong vòng vây kẻ thù,
Chắc chắn ta cũng sẽ chết phải không?
Vậy nên ta muốn biết, trước khi nhà ngươi đón nhận cái kết của mình.

Thực ra... Con là ai?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.