FANDOM


Critdmg
Tự Cải Tạo EX
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Critabsup Hút sao + 400%440%480%520%560%600%640%680%720%800%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Jeannealtericon BBicon

Mooncancer

BB

4✪


BBicon
Tên tiếng Nhật
ビィビィ
ATK HP
1366/8197 2182/13643
ATK lvl 100 HP lvl 100
9925 16542
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Female, Humanoid, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch
Sạc NP của toàn đội phía trước thêm 20%.
(Hiệu ứng phụ) Giảm kháng debuff của địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

Critdmg
Tự Cải Tạo A
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Critabsup Hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Rhymeicon

Critdmg
Tự Cải Tạo C
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Hassanicon

Critdmg
Tự Cải Tạo D
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Trong hình dạng Hyde, tăng thêm sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 5%6%7%8%9%10%11%12%13%15%
Critdmgup Sát thương chí mạng thêm + 25%26%27%28%29%30%31%32%33%35%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Jekyllicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.