FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 14:25, ngày 23 tháng 4 năm 2018Jean Alter (tường | đóng góp)‎ . . (504 byte) (+504)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Jeanne d'Arc (Alter) (Santa Lily)}} |img = Startnp |name = Tự Cải Biến |rank = A |effect = {{Seffect|Npcharge}}…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.