FANDOM


Taunt
Tấm Khiên Tràn Đầy Quyết Ý
Tauntstatus Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 200%220%240%260%280%300%320%340%360%400%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Mashuicon

ShielderSilver

Mashu Kyrielight

3✪


Mashuicon
Tên tiếng Nhật
マシュ・キリエライト
ATK HP
1261/6791 1854/10302
ATK lvl 100 HP lvl 100
10575 15619
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Trật tự・Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Bán-Servant, Thiên hoặc Địa, Nữ, Hình người, Điều khiển vật cưỡi, Yếu thế trước Enuma Elish Giảm sát thương nhận vào của toàn đội trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Tăng cường sức phòng thủ cho toàn đội trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.