FANDOM


Invishield
Tấm Khiên Kích Động Đầy Bi Tráng
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Tauntstatus Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Gây sát thương lên bản thân [Điểm trừ].
Cấp 12345678910
HP - 25002300210019001700150013001100900500
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
MashOrtenaus
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.