FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 13:19, ngày 10 tháng 6 năm 2018Zardkkk (tường | đóng góp)‎ . . (760 byte) (+760)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskill2page |servanticons = {{Frankenstein (Saber)}} |img = dmg_up |name = Tải Vừa Phải |rank = C |effect = Tăng sức tấn công của b…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.