FANDOM


Item construction
Tạo Thành Dụng Phẩm EX
Tăng tỉ lệ debuff thành công của bản thân thêm 12%.
Servant sở hữu kĩ năng
Paracelsusicon

Item construction
Tạo Thành Dụng Phẩm A
Tăng tỉ lệ debuff thành công của bản thân thêm 10%.
Servant sở hữu kĩ năng
Medeaicon Elizhallowicon Davinciicon Icon Servant 192 BBicon

Mooncancer

BB

4✪


BBicon
Tên tiếng Nhật
ビィビィ
ATK HP
1366/8197 2182/13643
ATK lvl 100 HP lvl 100
9925 16542
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Female, Humanoid, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch
Sạc NP của toàn đội phía trước thêm 20%.
(Hiệu ứng phụ) Giảm kháng debuff của địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

Item construction
Tạo Thành Dụng Phẩm B+
Tăng tỉ lệ debuff thành công của bản thân thêm 9%.
Servant sở hữu kĩ năng
Nitocrisicon AvicebronIcon

Class-Caster-Silver

Avicebron

3✪


AvicebronIcon
Tên tiếng Nhật
アヴィケブロン
ATK HP
1,184/6,376 1,796/9,981
ATK lvl 100 HP lvl 100
8629 13533
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trật tự・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Hình người, Nam, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Tăng khả năng sạc NP toàn đội trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Item construction
Tạo Thành Dụng Phẩm B
Tăng tỉ lệ debuff thành công của bản thân thêm 8%.
Servant sở hữu kĩ năng
Mephisicon Wavericon Medealilyicon Helenaicon Icon Servant 190 Icon Servant 191 Icon Servant 198

Class-Foreigner-Gold

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính ẩn Nhân.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

Item construction
Tạo Thành Dụng Phẩm C
Tăng tỉ lệ debuff thành công của bản thân thêm 6%.
Servant sở hữu kĩ năng
Hansicon Geronimoicon Merlinicon Romanicon Icon Servant 199

Assassinicon

Semiramis

5✪


Icon Servant 199
Tên tiếng Nhật
セミラミス
ATK HP
1747/11309 1945/13266
ATK lvl 100 HP lvl 100
12379 14533
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Trật tự - Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thiên hoặc Địa, Hình người, Nữ, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish, Thần tính, Nữ hoàng Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Tăng phòng thủ cho toàn đội thêm 20% trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Tăng sát thương của Bảo Khí. [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên].
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Item construction
Tạo Thành Dụng Phẩm D
Tăng tỉ lệ debuff thành công của bản thân thêm 4%.
Servant sở hữu kĩ năng
Edisonicon MarieCastericon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.