FANDOM

Zardkkk

biệt danh Zard a.k.a Kojikashi

  • Tôi sống tại Glasgow
  • Tôi sinh ngày tháng 12 26
  • Nghề nghiệp của tôi là Student / Designer
  • Tôi là Nam
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.