FANDOM

ReiSr

biệt danh Nhạn Giấy/Phạm Nguyễn Thùy Dương

Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Paris, France
  • Tôi sinh ngày tháng 8 12
  • Nghề nghiệp của tôi là Freelance
  • Tôi là Female
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.