FANDOM

Emeraldking127

biệt danh Hoàng Ngọc

Hành chính viên Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Vietnam
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.