Shieldup.png
Tường Hoa Tuyết Kiên Cường Đầy Kiêu Hãnh
Tăng cường sức phòng thủ của toàn đội trong 3 lượt.
Defenseup.png Giảm 2000 sát thương nhận vào của toàn đội trong 1 đòn đánh.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 15% 15.5% 16% 16.5% 17% 17.5% 18% 18.5% 19% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
MashuIconSR.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.