FANDOM


Looks of loveliness
Tướng Mạo Yêu Kiều C
Tauntstatus Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 3 lượt.
Hồi HP bản thân.
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 1000115013001450160017501900205022002500
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Deon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.