FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Medusa (Lancer) lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Quickup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Medusa (Lancer),
Tăng tính năng thẻ Quick và khả năng sạc NP của toàn đội thêm 10% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

私は、この世に生を受けたのです。

そう、生まれた瞬間から姉様たちとは違っていました。
姉様たちは本物の女神。
生き物のような在り方とは違って、
カタチを得た瞬間から何もかもが完成されていて。
けれど私は生まれ落ちました。
人のように。
時と共に成長し、カタチを変えてゆく生き物として。
それでも、
姉様たちと共に在るに相応しい姿に
なるのだと想った頃もありました。
同じ衣を纏い、同じカタチとなって、
まるで女神のように振る舞える日が来るのだと。
どうか笑ってください。
私の、ささやかな、勘違いを。

Tôi đã được sinh ra trong thế giới này.

Đúng, kể từ khoảnh khắc được sinh ra thì tôi đã khác với các chị của mình.
Các chị là những nữ thần thật sự. Các chị có cách sống khác với những sinh vật khác, kể từ khi có dáng hình thì các chị đã hoàn chỉnh.
Thế nhưng tôi đã được sinh ra, giống như một con người.
Tôi lớn lên theo thời gian, cơ thể tôi thay đổi giống như những sinh vật khác.

Dù vậy,
Đã có một thời tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành giống với các chị.
Mặc những bộ quần áo giống nhau, có cùng một hình dáng, có thể cư xử như một nữ thần thật sự, tôi đã nghĩ rằng ngày ấy sẽ đến.

Xin hãy cười nhạo tôi đi.
Cười nhạo cái sai lầm đầy ngây thơ đó.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.