FANDOM


Heal
Tình Yêu Phong Cách Quý Ông C
Hồi HP toàn đội.
Hồi thêm HP cho đồng đội mang đặc tính Nữ.
(Tác dụng này có ảnh hưởng lên Astolfo, Chevalier d'Eon, Enkidu.)
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 1000110012001300140015001600170018002000
HealEffect HP hồi Nữ + 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Edwardicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.