(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskill2page |servanticons = {{Nero Claudius (Bride)}} |img = heal |namejp = '''人に愛を''' |name = Tình yêu đến những con người |rank…”)
 
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
|img = heal
 
|img = heal
 
|namejp = '''人に愛を'''
 
|namejp = '''人に愛を'''
|name = Tình yêu đến những con người
+
|name = Tình Yêu Cho Con Người
 
|rank = A
 
|rank = A
 
|effect = Hồi HP một đồng đội bất kì.<br/>Tăng phòng thủ của đồng đội đó trong 3 lượt.
 
|effect = Hồi HP một đồng đội bất kì.<br/>Tăng phòng thủ của đồng đội đó trong 3 lượt.

Bản hiện tại lúc 04:15, ngày 15 tháng 3 năm 2018

Heal.png
Tình Yêu Cho Con Người A
Hồi HP một đồng đội bất kì.
Tăng phòng thủ của đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HealEffect.png HP hồi + 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2600 HP 3000 HP
Defenseup.png Phòng thủ + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Brideicon.png

Sabericon.png

Nero Claudius (Bride)

5✪


Brideicon.png
Tên tiếng Nhật
ネロ・クラウディウス (ブライド)
ATK HP
1793/11607 2089/14284
ATK lvl 100 HP lvl 100
12706 15609
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn Độn・Cô Dâu
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Vua, Điều khiển vật cưỡi, Người La Mã, , Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương cực lớn lên 1 kẻ địch.
(OC) Thiêu đốt, giảm phòng thủ, giảm tỉ lệ chí mạng của mục tiêu trong 5 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.