(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 2: Dòng 2:
 
|servanticons = {{Sherlock Holmes}}
 
|servanticons = {{Sherlock Holmes}}
 
|img = StarAbsorb
 
|img = StarAbsorb
|name = Thám Tử Suy Luận
+
|name = Suy Luận Giả Thuyết
 
|rank = A+
 
|rank = A+
|effect = Tăng khả năng hút sao trong 1 lượt.<br>{{Seffect|Debuffimmune}} Nhận khả năng miễn debuff trong 3 lượt.
+
|effect = Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.<br>{{Seffect|Debuffimmune}} Nhận trạng thái miễn nhiễm debuff trong 3 lượt.
|leveleffect = {{Seffect|Starabsup}} Absorption +
+
|leveleffect = {{Seffect|Starabsup}} Hút sao +
 
|l1 = 300%
 
|l1 = 300%
 
|l2 = 330%
 
|l2 = 330%

Bản hiện tại lúc 08:26, ngày 15 tháng 5 năm 2018

StarAbsorb.png
Suy Luận Giả Thuyết A+
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Debuffimmune.png Nhận trạng thái miễn nhiễm debuff trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 300% 330% 360% 390% 420% 450% 480% 510% 540% 600%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
S173.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.