FANDOM


Startnp
Shvibzik B
Sạc thanh NP của bản thân.
Có cơ hội gây choáng một kẻ địch trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Stunstatus Cơ hội choáng + 40%42%44%46%48%50%52%54%56%60%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
AnastasiaIcon

Castericon

Anastasia Nikolaevna Romanova

5✪


AnastasiaIcon
Tên tiếng Nhật
アナスタシア・ニコラエヴナ・ロマノヴァ
ATK HP
1629/10546 2091/14259
ATK lvl 100 HP lvl 100
11544 15621
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trung lập ・ Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Khóa kĩ năng của chúng trong một lượt.
(Tác dụng phụ) Giảm khả năng phòng thủ của chúng trong 3 lượt
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.