Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Artsup.png
Shaman Giáo B
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Geronimoicon.png
Bản mẫu:Tooltip Geronimo