Romebutton.png

第二特異点 永続狂気帝国 セプテム 薔薇の皇帝
Dị điểm thứ II : Đế Quốc Cuồng Loạn Vĩnh Hằng : Septem : Hoàng đế hoa hồng

Septem, Dị điểm thứ 2, được ra mắt trong buổi giới thiệu Fate/Grand Order cùng với Dị điểm thứ I - Orleans và Dị điểm F - Fuyuki.

Điều kiện mở khóa: Hoàn thành Orleans.


Phần thưởng khi hoàn thành dị điểm :

Servants
Boudicaicon.png Boudica
Mở khóa trong story gacha
Neroicon.png
Neroicon.png
Nero Claudius Locked.png
Septem divider.png
AREA MAP
Septem map.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.