Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Servant Ngoại truyện


Castericon.png

Scheherazade

★ ★ ★ ★ ★


Tên tiếng Nhật: シェヘラザード
Tên khác: Caster của Bất Dạ Thành (不夜城のキャスター, ?), Shahrazad (Ba Tư)
ID: 169 Cost: 16
ATK: 1,423/9,212 HP: 2,324/15,846
ATK Lv. 100: 10,084 HP Lv.100: 17,360
Lồng tiếng: Inoue Kikuko Minh họa: Namaniku ATK (Nitroplus)
Thuộc tính ẩn: Nhân Đường tăng trưởng: Semi S
Hút sao: 52 Tạo sao: 10.8%
Sạc NP qua ATK: 0.51% Sạc NP qua DEF: 3%
Tỉ lệ tử: 48% Thuộc tính: Trật tự・Trung dung
Giới tính: Nữ
Đặc tính: Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish
QAAAB.png
Quick Hits4  |  Arts Hits3  |  Buster Hits4  |  Extra Hits4

Kĩ năng chủ động Kĩ năng bị động Bảo Khí Tiến hóa Nâng cấp kĩ năng Mức độ gắn bó Tiểu sử Thông tin bên lề

Kĩ năng chủ động

Sở hữu từ ban đầu
NPDrain.png
Người Kể Chuyện EX
Có cơ hội giảm vạch NP của một kẻ địch đi 1.
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpChargeDrain.png Cơ hội
giảm NP +
80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 100%
Artsupstatus.png Arts + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 8 7 6

Mở khóa sau Tiến hóa lần 1
Charm.png
Khuê Phòng Sinh Tồn A+
Có cơ hội mê hoặc toàn bộ kẻ địch có đặc tính Nam trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ bản thân trong 2 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Charmstatus.png Cơ hội
mê hoặc +
30% 33% 36% 39% 42% 45% 48% 51% 54% 60%
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 8 7 6

Mở khóa sau Tiến hóa lần 3
Guts.png
Khắc Anh Hùng A
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 5 lượt.
Giảm sức tấn công của một kẻ địch có đặc tính Vua trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gutsstatus.png Hồi sinh với 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2600 HP 3000 HP
Attackdown.png Tấn công - 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 8 7 6

Kĩ năng bị động

1
Territory creation.png
Tạo Dựng Trận Địa A++
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân thêm 11%.

Bảo Khí

Alf Layla wa-Layla
Nghìn Lẻ Một Đêm
Hạng Phân loại Loại thẻ Số đòn đánh
EX Khắc Vương Arts 5
Tác dụng chính Nppowerup.png Tăng sát phương NP bản thân thêm 20% trong 1 lượt.
Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.PreUpgradeIconTitle.png
Cấp 1 2 3 4 5
Powerup.png Sát thương + 450% 600% 675% 712.5% 750%
Tác dụng phụ Gây thêm sát thương lên kẻ địch có đặc tính Vua.
Thang NP 100% 200% 300% 400% 500%
Powerup.png Sát thương thêm + 200% 225% 250% 275% 300%

Được nâng cấp Cường hóa
Alf Layla wa-Layla
Nghìn Lẻ Một Đêm
Hạng Phân loại Loại thẻ Số đòn đánh
EX Đối Vương Arts 5
Tác dụng chính Nppowerup.png Tăng sát thương NP bản thân thêm 20% trong 1 lượt.
Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch. UpgradeIconText.png
Resistancedown.png Có 500% cơ hội giảm kháng debuff toàn bộ kẻ địch đi 50% 1 lần trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5
Powerup.png Sát thương + 600% 700% 825% 862.5% 900%
Tác dụng phụ Gây thêm sát thương lên địch có đặc tính Vua.
Thang NP 100% 200% 300% 400% 500%
Powerup.png Sát thương thêm + 200% 225% 250% 275% 300%

不夜城のキャスター_???

不夜城のキャスター ???

Nghìn Lẻ Một Đêm

Tiến hóa

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4 QP
Lần 1 Caster piece.png5 Qp.png100,000
Lần 2 Caster piece.png12 Lông Vũ Phượng Hoàng6 Qp.png300,000
Lần 3 Caster monument.png5 Snake jewel.png8 Đèn Phong Ma3 Qp.png1,000,000
Lần 4 Caster monument.png12 Đèn Phong Ma6 Bizarre God Wine.png5 Qp.png3,000,000

Nâng cấp kĩ năng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4 QP
Cấp 1 Shining caster.png5 Qp.png200,000
Cấp 2 Shining caster.png12 Qp.png400,000
Cấp 3 Magic caster.png5 Qp.png1,200,000
Cấp 4 Magic caster.png12 Snake jewel.png4 Qp.png1,600,000
Cấp 5 Secret caster.png5 Snake jewel.png8 Qp.png4,000,000
Cấp 6 Secret caster.png12 Lông Vũ Phượng Hoàng4 Qp.png5,000,000
Cấp 7 Lông Vũ Phượng Hoàng8 Seashell.png6 Qp.png10,000,000
Cấp 8 Seashell.png18 Scarab of Wisdom.png10 Qp.png12,000,000
Cấp 9 Crystallized lore.png1 Qp.png20,000,000

Chỉ số

Sức mạnh: E
Stats1.png
Sức bền: D
Stats2.png
Nhanh nhẹn: E
Stats1.png
Ma lực: C
Stats3.png
May mắn: EX
Stats6.png
Bảo Khí: EX
Stats6.png

Mức độ gắn bó

Mức gắn bó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Điểm gắn bó cần 4.000 12.000 3.000 13.000 3.000 165.000 380.000 360.000 380.000 360.000
Tổng điểm gắn bó 4.000 16.000 19.000 32.000 35.000 200.000 580.000 940.000 1.320.000 1.680.000
Thưởng gắn bó mức 10 BondCE586.png Khuê Phòng Của Vua Shahryar
Khi trang bị cho Scheherazade,
Tăng kháng debuff bản thân thêm 100%.


Tiểu sử 

Mở khóa Mô tả Dịch
Mặc định ……そうですか。

喚ばれて、しまいましたか……ふぅ……(溜め息)。
適材適所、はご存じの筈。
戦場よりは、あなたのお部屋で――。

...Là vậy sao?

Tôi đã được triệu rồi à?.. Phù... (Thở dài).
'Người phù hợp ở nơi phù hợp', chắc cậu biết câu đó.
Thay vì chiến trường thì ở trong phòng của cậu...

Gắn bó mức 1 身長/体重:168cm・58kg

出典:千夜一夜物語(アラビアンナイト)
地域:ペルシア
属性:秩序・中庸  性別:女性
『彼女自身の物語』の全てを真に知る者は、彼女以外にはいない。

Chiều cao/ Cân nặng: 168cm・58kg

Nguồn gốc: Nghìn Lẻ Một Đêm (Arabian Nights)
Khu vực: Ba Tư
Thuộc tính: Trật tự・Trung dung
Giới tính: Nữ
Người biết toàn bộ sự thật về "Câu chuyện của bản thân cô ấy", ngoài cô ấy ra chẳng còn ai khác.

Gắn bó mức 2 入れ子構造の説話集である『千夜一夜物語』。

その最外枠の物語において語り手の役割を果たすのがシェヘラザードである。
ここにいる『彼女』が物語の登場人物であるのか、それともそのモデルとなった実在の人物であるかは――定かではない。

"Nghìn Lẻ Một Đêm" là tập hợp những <Câu Chuyện> với kết cấu lồng vào nhau.

Người đóng vai trò kể lại câu chuyện chính, là Sheherazade.
"Cô ấy" ở đây là nhân vật xuất hiện trong câu chuyện,
Hay là một nhân vật trong thực tại đã trở thành hình mẫu ấy―― Không thể xác định được.

Gắn bó mức 3 シャフリヤール王は処女と結婚しては一晩で殺すという事を繰り返していた。

大臣の娘であったシェヘラザードはその悪行を止めるために自ら王と結婚する。
シェヘラザードは王と一夜を共にしたあと、呼び寄せていた妹ドニアザードが話をせがんでくるよう計画していた。王はシェヘラザードがドニアザードに語った話を気に入り、続きを求めるが、夜が明けてしまった。シェヘラザードは「明日のお話はもっと心躍りましょう」と告げる。
このため王はシェヘラザードの物語の続きを聞くために彼女を生かし続け、そして――

……現在まで読まれている千近くの物語は、その大部分が後世の訳者たちの手によって付け加えられたものである。一説には、核となった最初期の説話集は二百数十話程度しかなく、結末も存在していなかったとされる。

Vua Shahriyar kết hôn với các trinh nữ mỗi đêm rồi giết họ, việc này đã lặp lại nhiều lần.

Sheherazade là con gái của một đại thần, vì muốn dừng hành vi độc ác ấy, đã tự mình tiến cử, kết hôn với nhà vua.

Cô đã lập một kế hoạch, rằng sau khi Sheherazade trải qua một đêm với nhà vua, em gái Dinarzade sẽ đến nài nỉ cô kể chuyện. Ngay cả nhà vua cũng say mê những câu chuyện Sheherazade kể cho Dinarzade, muốn nghe phần tiếp, nhưng trời đã sáng. Sheherazade sẽ hứa hẹn rằng "Câu chuyện ngày mai sẽ làm cho trái tim ngài hào hứng hơn nữa". Vì muốn nghe phần tiếp theo câu chuyện của Sheherazade mà nhà vua để cho nàng sống, và rồi――

......Những câu chuyện được kể cho đến hiện tại đã gần một nghìn, đại bộ phận được những dịch giả hậu thế tự tay mình thêm vào. Một thuyết khác nói rằng, tập truyện thuở đầu tiên, thứ đã trở thành hạch tâm chỉ có chừng hai trăm mấy chục truyện, và cũng không có kết thúc.

Gắn bó mức 4 『千夜一夜物語』

ランク:EX 種別:対王宝具
アルフ・ライラ・ワ・ライラ。
由来から、王属性特攻を持つ。
厳密にはそうでなくとも、類する存在であれば、彼女の中では「王」と見做されている場合がある。

これは「彼女の語る物語」という固有結界である。
世界が信じるほどの圧倒的な存在感・現実感で語ることにより、その「物語」を具現化させる。
千夜一夜物語内の登場人物や、道具や、精霊などを召喚する形となる。
本来の(歴史的に正当な)千夜一夜物語には存在せず、後世に創作・吸収されたとされるアラジンやアリババなどのエピソードも、英霊としての彼女の生存には有用なので使用できる。重要なのは正しさではない。王が面白がるかどうかだ。
物語(宝具)の最後は当然、こう締めくくられる。

「―――という、お話だったのです」

"Nghìn Lẻ Một Đêm"

Xếp hạng: EX
Phân loại: Khắc Vương
Alf Layla wa Layla.
Vì nguồn gốc của mình, nó có tính công kích đặc biệt với địch mang đặc tính Vua.
Cơ chế này cũng không đến nỗi nghiêm ngặt lắm, chỉ cần đại khái giống là được, nên có trường hợp bên trong cô ấy cũng được phán định là "Vua".

Đây là một Cố Hữu Kết giới có tên gọi "Câu chuyện mà cô ấy kể".
Một thế giới, thông qua lời kể, bằng cảm giác tồn tại - cảm giác hiện thực một cách áp đảo xuất hiện khi tin tưởng nó, được cụ thể hóa thành "Câu chuyện" ấy.
Hiện hình dưới dạng triệu hoán những đạo cụ, tinh linh, nhân vật xuất hiện trong Nghìn Lẻ Một Đêm.
Những phần như Aladin và Alibaba vốn không tồn tại trong nguyên gốc của Nghìn Lẻ Một Đêm (chính thống trong lịch sử) đã được sáng tạo và thêm vào bởi hậu thế, cũng có thể sử dụng vì chúng rất hữu dụng cho sự tồn tại của cô ấy khi là anh linh. Điều quan trọng không phải là tính chính xác, mà là việc vua có thấy thú vị hay không.

Khúc cuối câu cuyện (Bảo Khí) đương nhiên sẽ được kết như thế này: 「―――Truyện là như vậy đó.

Gắn bó mức 5 語り手:EX

物語や伝説をいかに上手に口で語れるかを示すスキル。書物に物語を書き記すような技術とはまったく別の、聞き手の気分や精神状態も加味して適切な語り口を選ぶ、即興性に特化した物語伝達能力。
おそらく落語家の英霊も持っている。

対英雄:A
彼女のこのスキルは「対王」に限定されている。
それゆえにAランクを得ている。
彼女の場合、特に「王と名がつく存在に対する生存力」を示すものとなっており、王の機嫌、性格、能力、主義、体調などを把握し、あらゆる手練手管を用いることで、どれだけ気まぐれな王相手であっても、少なくとも殺されることはないように立ち回ることができる。

Người Kể Chuyện: EX

Là kĩ năng thể hiện khả năng kể một câu chuyện hay truyền thuyết.
Hoàn toàn khác với những kĩ thuật như viết lại truyện thành sách, đây là khả năng thêm nếm gia vị tùy theo tâm trạng hay trạng thái tinh thần người nghe và chọn cách kể thích hợp, là năng lực truyền đạt câu chuyện đặc thù theo kiểu ứng tác.
Có lẽ những anh linh là nghệ sĩ Rakugo[1] cũng sở hữu.

Khắc Anh Hùng: A
Kĩ năng này của cô ấy bị hạn chế trong việc "Khắc Vương".
Vì thế nên nó chỉ ở hạng A.
Với trường hợp của cô, nó đặc biệt trở thành "Sức mạnh sinh tồn chống lại những tồn tại có liên hệ với vua chúa". Nắm vững những thứ như tâm tình, tính cách, năng lực, chủ nghĩa, thể trạng của một vị vua bằng cách sử dụng mọi mưu mẹo, dù cho đối phương có là một vị vua tính khí thất thường thế nào, thì ít nhất cô cũng có thể ứng biến để bản thân không bị giết.

Phụ lục 現在読まれている『千夜一夜物語』の結末の中には、「最終的にシェヘラザードは三人の子をもうけ、王は寛容を身に着けたのであった」という形で締められているものがある。

前述の通り、これは元々の話にはなかった結末、ここにいる『彼女』が体験したものではない可能性が高い。
なのにこれが今、まことしやかに語られているということは―――

幻想の都市を砕く虹の中、在ったものと同じく。

誰かが、願ったのであろう。

彼女以外の誰かが――彼女自身の、救いのかたちを。

Trong kết thúc của "Nghìn Lẻ Một Đêm" mà mọi người biết hiện nay, câu chuyện đã có kết dưới dạng "Cuối cùng, Sheherazade có ba người con, và nhà vua đã học được cách bao dung".

Như đã kể ở trên, đây là kết thúc không hề có trong câu chuyện nguyên gốc, "cô ấy" - người đang ở đây khả năng cao là đã không trải nghiệm được nó.
Thế nhưng việc câu chuyện hiện tại, được kể lại vì nghe có vẻ hợp lý là―――

Giống như việc có một thành phố ảo tưởng, đổ nát bên trong cầu vồng vậy.

Có lẽ là nhờ ai đó đã cầu nguyện.
Một ai đó ngoài cô ấy―――cách cứu rỗi bản thân cô.Thông tin bên lề

  • Sau khi hoàn nhiệm vụ chính chương 9 Agartha, tên thật và NP của cô sẽ được tiết lộ cho người chơi.
    • Caster của Bất Dạ Thành là biệt hiệu của cô trước khi hoàn thành Agartha.
  • Cô có chỉ số ATK thấp nhất trong số các Servant 5★.
  • Cô có lượng HP cao nhất trong số tất cả các Caster.

Hình ảnh