FANDOM


Saber Wars Trailer
THE CALIBURN AWAKENS

In the year 2016, the battle over human history continues.

Chaldea, which is neither a Republic nor an Empire, is enjoying a brief, peaceful respite.

Then, an extraterrestrial lifeform suddenly descends from the stars.

What is the aliens' main objective? What is "Artorium?"

Saber Lily, from the League of Underdeveloped Noble Phantasms, begins her arduous training...

Main Quests

 • Main quests will be unlocked based on the following schedule:
Main Quests Chapter Unlock Time
Episode I
モンスター襲来! I
Monster Attack! I
Mar 15 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
Episode II
モンスター襲来! II
Monster Attack! II
Mar 16 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
Episode III
モンスター襲来! III
Monster Attack! III
Mar 17 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
Episode IV Mar 18 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
Episode V Mar 19 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
Episode VI Mar 20 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST

Free Quests

 • Free Quests will unlock once Episode I is completed.
 • Super Dimension Tier Free Quest will only unlock on March, 20 18:00 JST.

Daily Quests

 • These quests can only be completed once and unlocks once daily.
Quests Unlock Time
宇宙生物襲来! I
Space Invaders! I
Mar 16 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! II
Space Invaders! II
Mar 17 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! III
Space Invaders! III
Mar 18 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! IV
Space Invaders! IV
Mar 19 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! V
Space Invaders! V
Mar 20 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! VI
Space Invaders! VI
Mar 21 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! VII
Space Invaders! VII
Mar 22 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! VIII
Space Invaders! VIII
Mar 23 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! IX
Space Invaders! IX
Mar 24 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! X
Space Invaders! X
Mar 25 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! XI
Space Invaders! XI
Mar 26 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! XII
Space Invaders! XII
Mar 27 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST
宇宙生物襲来! XIII
Space Invaders! XIII
Mar 28 18:00 ~ Mar 29 12:59 JST

Challenge Quest

Requirements: Clear Salomon and event Main Quests
Unlock: March 20, 2018 18:00 JST

Reward: Crystallized lore1

Strengthening Quests

Tập tin:Saber-lily strengthening quest.png

Event Bonus

Collect Artorium to obtain various rewards including Lilyicon.
Servant Artorium Damage
Heroinexicon

Assassinicon

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Lilyicon
+50% +100%
Altericon Neroicon +30% +80%
Sabericon2 Mordredicon

Sabericon

Mordred

5✪


Mordredicon
Tên tiếng Nhật
モードレッド
ATK HP
1811/11723 2153/14680
ATK lvl 100 HP lvl 100
12833 16083
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Cuồng chiến・Trung lập
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Rồng, Mặt đất hoặc Bầu trời, Nữ, Humanoid, Ngự thuật, Saberface, Servant, Weak to Enuma Elish Tấn công toàn bộ
(OC) Gây thêm sát thương với Artoria/Arthur.
Hồi phục NP.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
Okitaicon Attilaicon Brideicon

Sabericon

Nero Claudius (Bride)

5✪


Brideicon
Tên tiếng Nhật
ネロ・クラウディウス (ブライド)
ATK HP
1793/11607 2089/14284
ATK lvl 100 HP lvl 100
12706 15609
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn Độn・Cô Dâu
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Vua, Điều khiển vật cưỡi, Người La Mã, , Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương cực lớn lên 1 kẻ địch.
(OC) Thiêu đốt, giảm phòng thủ, giảm tỉ lệ chí mạng của mục tiêu trong 5 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
Ryougisabericon

Sabericon

Shiki Ryougi (Saber)

5✪


Ryougisabericon
Tên tiếng Nhật
両儀式〔セイバー〕
ATK HP
1656/10721 2266/15453
ATK lvl 100 HP lvl 100
11736 16929
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trung lập ・ Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương bỏ qua phòng thủ lên toàn bộ địch.
Xóa debuff lên toàn đội.
(Hiệu ứng phụ) Có cơ hội gây đột tử toàn bộ địch.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
Musashi icon

Sabericon

Miyamoto Musashi

5✪


Musashi icon
Tên tiếng Nhật
新免武蔵守藤原玄信
ATK HP
1,860/12,037 1,999/13,635
ATK lvl 100 HP lvl 100
13,176 14,938
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch.
Xóa bỏ buff của kẻ địch đó. 20%.
(Hiệu ứng phụ) Tăng sát thương Bảo Khí trong 1 lượt.
[Hiệu ứng này xảy ra trước].
Thẻ mệnh lệnh: QABBB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
ArthurIcon

Sabericon

Arthur Pendragon (Prototype)

5✪


ArthurIcon
Tên tiếng Nhật
アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕
ATK HP
1926/12465 2049/13975
ATK lvl 100 HP lvl 100
13645 15310
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Đúng Luật・Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Arthur, Brynhildr's Beloved, Rồng, Mặt đất hoặc Bầu trời, Humanoid, Vua, Nam, Riding, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương toàn bộ.
(Tác dụng phụ) Tăng sát thương NP trong 1 lượt [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên]
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
Siegicon Deon Ramaicon Lancelot Saber icon Gawainicon Eliz Brave icon Suzuka FranSummer S187
+20% +60%
Fergusicon Gillesicon Caesaricon Bedivereicon +10% +40%

Event Craft Essences

Event Reward Craft Essence
Artoria Star ★ ★ ★ ★ ★
Star of Artoria

ATK: 500/2000
HP: 0/0

 • Gain Guts buff for 1HP
 • Debuff resistance +5%
 • Increases entire party's damage by 50% (max limit break: 100%) during the event
Purely Bloom ★ ★ ★ ★ ★
Purely Bloom

ATK: 500/2000
HP: 0/0

 • NP damage +5% each turn (max: 40%)
 • Increases holder's damage by 100% (max limit break: 200%) during the event
Event Reward XP Craft Essences
130px ★ ★ ★ ★
Mysterious Substance α

ATK: 0/0
HP: 0/0

 • 30,000 Craft Essence EXP
130px ★ ★ ★
Mysterious Substance β

ATK: 0/0
HP: 0/0

 • 18,000 Craft Essence EXP

Updates to Mysterious Heroine X

謎のヒロインX 無銘勝利剣

謎のヒロインX 無銘勝利剣

Saber wars re-run summon
Schedule Rate-Up Servants
Mar 15 18:00 ~ Mar 22 23:59 JST Heroinexicon

Assassinicon

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Mar 23 00:00 ~ 23:59 JST Heroinexicon

Assassinicon

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Sabericon2
Mar 24 00:00 ~ 23:59 JST Heroinexicon

Assassinicon

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Attilaicon
Mar 25 00:00 ~ 23:59 JST Heroinexicon

Assassinicon

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Mordredicon

Sabericon

Mordred

5✪


Mordredicon
Tên tiếng Nhật
モードレッド
ATK HP
1811/11723 2153/14680
ATK lvl 100 HP lvl 100
12833 16083
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Cuồng chiến・Trung lập
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Rồng, Mặt đất hoặc Bầu trời, Nữ, Humanoid, Ngự thuật, Saberface, Servant, Weak to Enuma Elish Tấn công toàn bộ
(OC) Gây thêm sát thương với Artoria/Arthur.
Hồi phục NP.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
Mar 26 00:00 ~ Mar 29 12:59 JST Heroinexicon

Assassinicon

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Summoning Campaign Craft Essences
Crimson Fortress of Shadow ★ ★ ★ ★ ★
Land of Shadow's Crimson Lotus

ATK: 250/1000
HP: 400/1600

 • Damage +100 each turn (max:1000)
 • Increases Vacuumtubeicon drops by 1
Mikotto ★ ★ ★ ★
Mikotto! Bride Training

ATK: 0/0
HP: 600/2250

 • 65% chance to heal 750HP each turn
 • Increases Universallensicon drops by 1
Trueshot ★ ★ ★
Trueshot

ATK: 200/1000
HP: 0/0

 • Holder's attack cannot be evade
 • Critical damage +3%
 • Increases Transistoricon drops by 1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.