FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 08:19, ngày 16 tháng 3 năm 2018Myon143 (tường | đóng góp)‎ . . (10.901 byte) (+10.901)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “==Basic== {{Questheader |ap = 20 |bond = 215 |qp = 2400 |exp = 955 |image = artorium |jpname = 機材集め 初級 |enname = Collecting Equipment - Basic …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.