FANDOM


Saberwars ReRun

Thời gian: 18h ngày 15.3 năm 2018 ~ 12h59 ngày 29/3 năm 2018 (JST)
Yêu cầu: Hoàn thành chương 3 Fuyuki
Tựa đề: SABER WARS ~Lily's Cosmic Training The Caliburn Awakens~ Re-Run Lite Ver.

SaberWarsDivider
EVENT INFO


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.