FANDOM


Guts
Sự Sủng Ái Của Thần Bầu Trời B
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt.
Xóa debuff lên bản thân.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 1000 HP1100 HP1200 HP1300 HP1400 HP1500 HP1600 HP1700 HP1800 HP2000 HP
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Nitocrisicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.