FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Stheno lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Quickup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Stheno,
Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội thêm 15% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

サーヴァント? 英霊?

そんなモノになってしまうなんて驚きだわ。
それに、何だか変な感じ。身に備わったモノが
あれこれとカタチになってしまうんだもの。

……何の事を言ってるのかわからない?
なら、この手をご覧なさいな。

これは私のきらめき、女神のきらめき。その具現。
ああ、あまり見つめ続けてはダメよ?
───目、潰れるから。

Servant? Anh linh?

Ta ngạc nhiên là mình lại có thể trở thành một thứ như vậy đấy.

Với lại, thật là kì quái. Mấy cái này nọ dùng để tô điểm cho thân thể lại trở thành có hình thù rõ ràng thế này. …Ngươi không biết ta đang nói cái gì? Vậy nhìn tay ta đi.

Đó là sự lấp lánh của ta. Sự lấp lánh của nữ thần. Biểu hiện đặc thù của thần đấy. Này, đừng có nhìn đắm đuối như vậy. Mù mắt đấy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.