FANDOM


Chương 1

第1節 「ヒューリー荒野の邂逅」 Strange Beach AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Chương 1 "Cuộc chạm trán ở vùng hoang dã Hughley" 5 365 
(73 per AP)
3900 
(780 per AP)
3815 
(763 per AP)


NPC khả dụng Artoria Pendragon (Archer) Lvl 60, NP 4 ; Marie Antoinette (Caster) Lvl 60, NP 4 ; Saint Martha (Ruler) Lvl 60, NP 4
Arrow 1 Kẻ địch
Fatal Battle 1/1 Shadow Servant?
Lvl 30 Ridericon 58,730 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Voids refuse
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz

Chương 2

第2節 「ナイン・シスターズ」 Strange Beach AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Chương 2 "Chín chị em" 0 0 0 0


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU
Phần thưởng
hoàn thành
Mở khóa Phần 2 – Kế hoạch Khai phá 1

Chương 3

Hoàn thành Quest Khai phá 5 bất kì để mở khóa.

第3節「アイムバック・アイムホーム」(1/2) Base AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Chương 3 "Tui trở lại rồi, tui về rồi này" (1/2) 5 395 
(79 per AP)
4200 
(840 per AP)
4910 
(982 per AP)


NPC khả dụng Tamamo no Mae (Lancer) Lvl 60, NP 4 ; Marie Antoinette (Caster) Lvl 60, NP 4 ; Mordred (Rider) Lvl 60, NP 4
Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/3 Walking Garbage
Lvl 18 Assassinicon 12,298 HP
Walking Garbage
Lvl 18 Assassinicon 12,298 HP
Battle 2/3 Good Walking Garbage
Lvl 18 Assassinicon 19,777 HP
Good Walking Garbage
Lvl 18 Assassinicon 19,777 HP
Fatal Battle 3/3 Better Walking Garbage
Lvl 30 Assassinicon 72,878 HP
Good Walking Garbage
Lvl 20 Assassinicon 27,403 HP
Good Walking Garbage
Lvl 20 Assassinicon 27,403 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Infinity gear Cement Oil
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz

Xây dựng một bức tượng bất kì trong phần I của Sự kiện để mở khóa.

第3節「アイムバック・アイムホーム」(2/2) Base AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Chương 3 "I'm Back, I'm Home" (2/2) 5 395 
(79 per AP)
4200 
(840 per AP)
4910 
(982 per AP)


NPC khả dụng Tamamo no Mae (Lancer) Lvl 60, NP 4 ; Marie Antoinette (Caster) Lvl 60, NP 4 ; Mordred (Rider) Lvl 60, NP 4
Arrow 1 Kẻ địch
Fatal Battle 1/1 Demon Boar
Lvl 30 Berserkericon 185,328 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Silver Block Voids refuse
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz

Chương 4

第4節 「どっこい生きてる槍男」 Base AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Chương 4 "Đợi đã… Sao cái người dùng giáo kia còn sống thế?" 5 435 
(87 per AP)
4500 
(900 per AP)
6510 
(1302 per AP)


NPC khả dụng Cu Chulainn Lvl 60, NP 4
Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/3 Demon Boar
Lvl 16 Berserkericon 13,188 HP
Demon Boar
Lvl 16 Berserkericon 13,188 HP
Demon Boar
Lvl 16 Berserkericon 13,188 HP
Battle 2/3 Demon Boar
Lvl 18 Berserkericon 19,723 HP
Demon Boar
Lvl 18 Berserkericon 19,723 HP
Demon Boar
Lvl 18 Berserkericon 19,723 HP
Fatal Battle 3/3 Demon Boar
Lvl 18 Berserkericon 24,654 HP
Demon Boar
Lvl 20 Berserkericon 62,852 HP
Demon Boar
Lvl 18 Berserkericon 24,654 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Cement Oil Gold Block Yggdrasil seed

NPC khả dụng Cu Chulainn Lvl 60, NP 4
Arrow 2 Kẻ địch
Fatal Battle 1/1 Colossal Demon Boar
Lvl 12 Berserkericon 213,638 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Talon of chaos Blue metalic block

Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz
Kế hoạch Khai phá 6

Chương 5

Hoàn thành Quest Khai phá 9 bất kì để mở khóa.

第5節 「獅子王カッコカリ」 Base AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Chương 5 "Diện mạo mát mẻ của Vua Sư Tử" 5 475 
(95 per AP)
5000 
(1000 per AP)
8270 
(1654 per AP)


NPC khả dụng Artoria Pendragon (Archer) Lvl 60, NP 4; Mordred (Rider) Lvl 60, NP 4
Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/3 Annihilator
Lvl 26 Class-Lancer-Bronze 17,232 HP
Demon Boar
Lvl 26 Class-Berserker-Silver 17,739 HP
Demon Boar
Lvl 26 Class-Berserker-Silver 17,739 HP
Battle 2/3 Annihilator
Lvl 30 Class-Lancer-Bronze 19,765 HP
Annihilator
Lvl 30 Class-Lancer-Bronze 19,765 HP
Demon Boar
Lvl 30 Class-Berserker-Silver 20,412 HP
Fatal Battle 3/3 Demon Boar
Lvl 45 Class-Berserker-Silver 122,280 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Gold Block Cement Oil Yggdrasil seed Homunculus baby

NPC khả dụng Artoria Pendragon (Archer) Lvl 60, NP 4; Mordred (Rider) Lvl 60, NP 4
Arrow 2 Kẻ địch
Battle 1/2 Demon Boar
Lvl 28 Berserkericon 22,891 HP
Demon Boar
Lvl 28 Berserkericon 22,891 HP
Demon Boar
Lvl 28 Berserkericon 22,891 HP
Fatal Battle 2/2 Colossal Demon Boar
Lvl 14 Berserkericon 169,601 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Cement Oil Blue metalic block Talon of chaos

NPC khả dụng Artoria Pendragon (Archer) Lvl 60, NP 4; Mordred (Rider) Lvl 60, NP 4
Arrow 3 Kẻ địch
Battle 1/2 Mechanized Infantry
Lvl 35 Archericon 17,759 HP
Mechanized Infantry
Lvl 35 Archericon 17,759 HP
Mechanized Infantry
Lvl 35 Archericon 17,759 HP
Fatal Battle 2/2 ? ? ?
Lvl 70 Castericon 184,950 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Cement Oil Silver Block Voids refuse

Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz
Mở khóa Kế hoạch Khai phá 10

Chương 6

Hoàn thành Quest Khai phá 11 bất kì để mở khóa.

第6節 「機械の獣、叫喚す」 Base AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Chương 6 "Hoàn thành Quest Khai phá 11 bất kì để mở khóa." 5 515 
(103 per AP)
5400 
(1080 per AP)
10190 
(2038 per AP)


Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/3 Martha
Lvl 30 Rulericon 13,170 HP
Cu Chulainn
Lvl 32 Lancericon 22,416 HP
Thomas Edison
Lvl 33 Castericon 18,906 HP
Battle 2/3 Anne Bonny
Lvl 40 Archericon 32,970 HP
Kiyohime
Lvl 40 Lancericon 27,256 HP
Summer Tamamo-chan
Lvl 42 Lancericon 32,664 HP
Fatal Battle 3/3 Artoria
Lvl 50 Archericon 44,820 HP
Mordred
Lvl 60 Ridericon 33,876 HP
Marie Antoinette
Lvl 65 Castericon 34,848 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Voids refuse Archer monument Archer monument Lancer monument Lancer monument Lancer monument Rider monument Caster monument Caster monument

NPC khả dụng Thomas Edison Lvl 60, NP 4
Arrow 2 Kẻ địch
Battle 1/2 Demon Boar
Lvl 30 Berserkericon 24,495 HP
Demon Boar
Lvl 30 Berserkericon 24,495 HP
Demon Boar
Lvl 30 Berserkericon 24,495 HP
Fatal Battle 2/2 Colossal Boar
Lvl 16 Berserkericon 179,493 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Oil Cement Talon of chaos

NPC khả dụng Thomas Edison Lvl 60, NP 4
Arrow 3 Kẻ địch
Grand Battle 1/1 Twrch Trwyth
Lvl 18 Ridericon 253,338 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Talon of chaos Silver Block Gold Block Blue metalic block

Phần thưởng
hoàn thành
Holy grail
Kế hoạch Khai phá 12

Chương 7

Hoàn thành Quest Khai phá 12 bất kì để mở khóa.

第7節 「忘れ物はございますか?」 Base AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Chương 7 "Cậu có để quên gì không đấy?" 0 0 0 0


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU
Phần thưởng
hoàn thành
ScathachAssassiniconPermanent

Chương 8

終節 「ホームカミング」 Base AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Phần kết: Trở về nhà 0 0 0 0


KHÔNG CÓ TRẬN ĐẤU
Phần thưởng
hoàn thành
KHÔNG CÓ PHẦN THƯỞNG

Quest hậu Sự kiện

Hoàn thành Phần II - Chương 7 và Phần I - Quest Mùa hè Rực rỡ để mở.

トネリコの木巡り 1 Reconstructed City AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Dạo chơi ở Fraxinus Japonica 1 40 615 
(15 per AP)
6400 
(160 per AP)
15690 
(392 per AP)


Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/2 Forgotten Demonic Shadow
Lvl 35 Class-Berserker-Silver 47,641 HP
Forgotten Demonic Shadow
Lvl 35 Class-Berserker-Silver 47,641 HP
Forgotten Demonic Shadow
Lvl 35 Class-Berserker-Silver 47,641 HP
Battle 2/2 Forgotten Demonic Shadow
Lvl 80 Class-Lancer-Silver 158,060 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Magicberserker Yggdrasil seed Lancer monument
Phần thưởng
hoàn thành
Gae Bolg

トネリコの木巡り 2 100px AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Dạo chơi ở Fraxinus Japonica 2 40 715 
(18 per AP)
7400 
(185 per AP)
22190 
(555 per AP)


Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/2 Forgotten Demonic Shadow
Lvl 37 Class-Berserker-Silver 50,314 HP
Forgotten Demonic Shadow
Lvl 37 Class-Berserker-Silver 50,314 HP
Forgotten Demonic Shadow
Lvl 37 Class-Berserker-Silver 50,314 HP
Battle 2/2 Forgotten Demonic Shadow
Lvl 80 Class-Caster-Silver 193,284 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Magicberserker Caster monument
Phần thưởng
hoàn thành
Gae Bolg

トネリコの木巡り 3 100px AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Dạo chơi ở Fraxinus Japonica 3 40 815 
(20 per AP)
8400 
(210 per AP)
29690 
(742 per AP)


Arrow 1 Kẻ địch
Battle 1/2 Forgotten Demonic Shadow
Lvl 43 Class-Berserker-Silver 58,467 HP
Forgotten Demonic Shadow
Lvl 43 Class-Berserker-Silver 58,467 HP
Forgotten Demonic Shadow
Lvl 43 Class-Berserker-Silver 58,467 HP
Battle 2/2 Forgotten Demonic Shadow
Lvl 73 Berserkericon 231,525 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Magicberserker Yggdrasil seed Berserker monument
Phần thưởng
hoàn thành
Gae Bolg

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.