FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 05:05, ngày 31 tháng 7 năm 2018ReiSr (tường | đóng góp)‎ . . (4.948 byte) (+4.948)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “== Cửa hàng sự kiện phần I == <tabber> Sắt= {{Iron Material}}'''Tổng cộng:''' 3,600 {| class="wikitable" !Vật phẩm ! style="width: 20%;…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.