FANDOM


FGO 2016 Summer

Thời gian diễn ra : 11/8/2016 19:00 – 31/8/2016 13:59 JST
Tên sự kiện : Là Mùa Hè! Là Biển! Là Chuyến Phiêu Lưu! Kỉ niệm mùa hè của Chaldea – Biển Trắng Giải Khuây~
Điều kiện tham gia: Hoàn thành Fuyuki.

Banner 100739874

Thời gian diễn ra : 22/8/2016 17:00 ~ 31/8/2016 13:59 JST
Tên sự kiện : It's Summer! It's the Beach! It's Adventure! FGO 2016 Summer Chaldea Heat Odyssey ~Evolved Civilization~
Điều kiện tham gia : Hoàn thành Sự Kiện Mùa Hè FGO 2016 Phần 1.

SummerEventDivider
Event Info
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.