FANDOM


Busterup
Sự Khải Hoàn Của Thanh Kiếm B
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 1 lượt.
Hồi HP bản thân.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
HealEffect HP hồi + 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Spartacusicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.