Wikia Fate Grand Order Việt Nam
(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Gilles de Rais (Saber)}} |img = busterup |name = Sự Khích Lệ Từ Prelati |rank = B |effect = Tăng tính năng t…”)
 
n (Đã khóa “Sự Khích Lệ Từ Prelati” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 10:14, ngày 1 tháng 4 năm 2018

Busterup.png
Sự Khích Lệ Từ Prelati B
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 5 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Gillesicon.png
Bản mẫu:Tooltip Gilles de Rais (Saber)