FANDOM


Nparrow
Sự Chúc Phúc Của Tài Trí C
Sạc thanh NP của bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
Surehit Nhận trạng thái bỏ qua né tránh trong 3 lượt.
Nppowerup Tăng sát thương NP của bản thân thêm 20% trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npgainturn Sạc NP + 5%5.5%6%6.5%7%7.5%8%8.5%9%10%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Suzuka
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.