(Tạo trang mới với nội dung “{{#ifeq:{{{1|A}}}|A| {{activeskillpage |servanticons = {{Ramesses II}} |img = Startnp |name = Sự Bảo Hộ Của Thần Mặt Trời |rank = A+ |effect…”)
 
 
Dòng 5: Dòng 5:
 
|name = Sự Bảo Hộ Của Thần Mặt Trời
 
|name = Sự Bảo Hộ Của Thần Mặt Trời
 
|rank = A+
 
|rank = A+
|effect = {{Seffect|Npcharge}} Sạc 20% NP của toàn đội.<br/> Tăng tỉ lệ buff thành công của toàn đội trong 1 lượt.
+
|effect = {{Seffect|Npcharge}} Sạc thanh NP toàn đội thêm 20%.<br/> Tăng tỉ lệ buff thành công của toàn đội trong 1 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Statuschanceup}} Tỉ lệ buff thành công +
 
|leveleffect = {{Seffect|Statuschanceup}} Tỉ lệ buff thành công +
 
|l1 = 20%
 
|l1 = 20%

Bản hiện tại lúc 07:13, ngày 16 tháng 5 năm 2018

Startnp.png
Sự Bảo Hộ Của Thần Mặt Trời A+
NpCharge.png Sạc thanh NP toàn đội thêm 20%.
Tăng tỉ lệ buff thành công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Statusup.png Tỉ lệ buff thành công + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Ozymandiasicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.