n (Đã khóa “Sự Bảo Hộ Của Đức Tin” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|A+++}}}|A+++|
 
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|A+++}}}|A+++|
 
{{activeskill4page
 
{{activeskill4page
|servanticons = {{Vlad III (EXTRA)}} {{"The Old Man of the Mountain"}}
+
|servanticons = {{Vlad III (EXTRA)}} {{King Hassan}}
 
|img = debuffres
 
|img = debuffres
 
|name = Sự Bảo Hộ Của Đức Tin
 
|name = Sự Bảo Hộ Của Đức Tin

Bản hiện tại lúc 16:39, ngày 25 tháng 4 năm 2018

Debuffres.png
Sự Bảo Hộ Của Đức Tin A+++
Tăng kháng debuff bản thân trong 3 lượt.
Hồi HP bản thân.
Tăng phòng thủ bản thân trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistanceup.png Kháng debuff + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
HealEffect.png HP hồi + 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2500
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Vlad (Extra) icon.png Kinghassanicon.png
Kinghassanicon.png
Phát hiện bản mẫu lặp vòng: Bản mẫu:Tooltip "Ông Lão Trên Núi"

Debuffres.png
Sự Bảo Hộ Của Đức Tin A
Tăng kháng debuff bản thân trong 3 lượt.
Hồi HP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistanceup.png Kháng debuff + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
HealEffect.png HP hồi + 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2500
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Marthaicon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.