Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Dmg up.png
Sức Thu Hút Mộng Mơ A
Tăng sức tấn công cho toàn đội trong 3 lượt.
NpCharge.png Tăng lượng NP cho toàn đội thêm 20%.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Sát thương+ 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Merlinicon.png
Bản mẫu:Tooltip Merlin