(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskill2page |servanticons = {{Anne Bonny & Mary Read (Archer)}} |img = StarAbsorb |name = Săn Tìm Kho Báu (Biển) |rank = C |effect = Tăng t…”)
 
 
Dòng 5: Dòng 5:
 
|rank = C
 
|rank = C
 
|effect = Tăng tỷ lệ hút sao của bản thân trong 1 lượt.<br>
 
|effect = Tăng tỷ lệ hút sao của bản thân trong 1 lượt.<br>
Cộng thêm sao critical.
+
Cộng thêm sao chí mạng.
 
|leveleffect = {{Seffect|Starabsup}} Hút sao +
 
|leveleffect = {{Seffect|Starabsup}} Hút sao +
 
|l1 = 300%
 
|l1 = 300%

Bản hiện tại lúc 06:10, ngày 13 tháng 3 năm 2018

StarAbsorb.png
Săn Tìm Kho Báu (Biển) C
Tăng tỷ lệ hút sao của bản thân trong 1 lượt.

Cộng thêm sao chí mạng.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 300% 330% 360% 390% 420% 450% 480% 510% 540% 600%
GainStars.png Số sao + 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Anne&MaryArchericon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.