FANDOM


Dodge
Săn Bắn Xứ Calydon A
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Atalantaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.