FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Oda Nobunaga lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Critdmg
Hiệu ứng
If equipped to Oda Nobunaga,
Increase Critical Damage of all allies by 25% while she's on the field.

Thông tin chi tiết

戦国最強の騎馬軍団を撃ち滅ぼした魔王。

その戦いはそれまでの戦(いくさ)の概念を覆す
革新的なものであった。
装填に時間を要し、射線も安定しない
鉄砲は戦(いくさ)の役には立たない。
誰もがそう考えていた。

「じゃあ大量に揃えて撃ちまくればええじゃろ?
 交代で」

――そして今、魔王はさらなる銃の革新を手に入れた。
ちなみに紛らわしい名前だが、ライフリングの
施された火縄銃でありガトリングガンではない。

「え? そういうのもある? ほ、欲しいんじゃが!」

Vị Ma Vương đã dùng súng đạn để đánh bại đội kỵ binh mạnh nhất thời chiến quốc.

Trận chiến đó mang đến một sự cách tân, nó đã đánh đổ những khái niệm về chiến tranh (gươm giáo) thời bấy giờ. Lắp đạn mất thời gian, đường bắn cũng không ổn định, đạn sắt không có lợi trong chiến tranh (gươm giáo), đó là điều mà ai cũng đã từng nghĩ.

“Nếu vậy thì chỉ cần xếp một hàng dài rồi bắn loạn xạ là được, thay phiên nhau mà bắn”

―Và bây giờ, vị Ma Vương đã đem việc sử dụng súng ống lên một tầm cao hơn nữa. Tiện thể thì cái tên này dễ gây hiểu lầm, mấy cái rãnh ở nòng súng chỉ để trang trí thôi, đây không phải là súng xoay nòng (Gatling Gun) đâu.

“Hả, có một thứ như vậy à? Thích có một cái ghê!”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.