FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 10:11, ngày 23 tháng 5 năm 2018Philongrobo (tường | đóng góp)‎ . . (2.256 byte) (+64)‎ . . (Dịch heading và điều kiện nhận được, replaced: ==Effect== → ==Hiệu ứng==, ==Lore== → ==Thông tin chi tiết==, This Craft Essence can be obtained by bringing → CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăn...)
  • (hiện | trước) 14:51, ngày 20 tháng 5 năm 2018Philongrobo (tường | đóng góp)‎ . . (2.192 byte) (+2.192)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Infoboxce2 |jpname = 回転式火縄銃 |image = 235.png |atk = 100/100 |hp = 100/100 |stars = 4 |cost = 9 |mlevel = 80 |id = 235 |illustrator = Shingo …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.