Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Dodge.png
Sát Nhân Đêm Sương Mù A
Avoid.png Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quickupstatus.png Quick + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Jackicon.png
Bản mẫu:Tooltip Jack the Ripper