FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Activeskillpage |servanticons = {{Jack the Ripper}} |img = dodge |name = Sát Nhân Đêm Sương Mù |rank = A |effect = {{Seffect|Evasion}} Nhận tr…”)
 
 
Dòng 4: Dòng 4:
 
|name = Sát Nhân Đêm Sương Mù
 
|name = Sát Nhân Đêm Sương Mù
 
|rank = A
 
|rank = A
|effect = {{Seffect|Evasion}} Nhận trạng thái tránh trong 1 lượt.<br/>Tăng tính năng thẻ Quick trong 1 lượt.
+
|effect = {{Seffect|Evasion}} Nhận trạng thái tránh trong 1 lượt.<br/>Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 1 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Quickup}} Quick +
 
|leveleffect = {{Seffect|Quickup}} Quick +
 
|l1 = 30%
 
|l1 = 30%

Bản hiện tại lúc 10:58, ngày 4 tháng 5 năm 2018

Dodge
Sát Nhân Đêm Sương Mù A
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Jackicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.