Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Quickup.png
Sát Na Vô Ảnh Kiếm C+
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Nhận sao. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quickupstatus.png Quick + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
GainStars.png Sao + 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
MHX(Alter)icon.png

Berserkericon.png

Mysterious Heroine X (Alter)

5✪


140
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX〔オルタ〕
ATK HP
1717 / 11113 2079 / 14175
ATK lvl 100 HP lvl 100
12165 15529
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Trung lập · Tà ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Saberface, Servant Gây sát thương cho một mục tiêu.
(OC) Gây sát thêm sát thương cho Sabericon.png lớp Saber.
Thẻ mệnh lệnh: QQABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick.png