FANDOM


Quickup
Sát Na Vô Ảnh Kiếm C+
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Nhận sao. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
GainStars Sao + 10111213141516171820
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
MHX(Alter)icon

Berserkericon

Mysterious Heroine X (Alter)

5✪


MHX(Alter)icon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX〔オルタ〕
ATK HP
1717 / 11113 2079 / 14175
ATK lvl 100 HP lvl 100
12165 15529
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Trung lập · Tà ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Saberface, Servant Gây sát thương cho một mục tiêu.
(OC) Gây sát thêm sát thương cho Sabericon lớp Saber.
Thẻ mệnh lệnh: QQABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.