Wikia Fate Grand Order Việt Nam

CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Critgem.png
Hiệu ứng thường
Tăng khả năng tạo sao của người đeo thêm 15%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng khả năng tạo sao của người đeo thêm 20%.

Thông tin chi tiết

魔術の秘奥を記した書。

書き記した魔術師の生涯の記録でもある。

Cuốn sách ghi lại các bí mật của ma thuật.

Đồng thời cũng là một bản ghi chép về cuộc đời ma thuật sư viết nên nó.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Star Generation Bản mẫu:StargenCE

Thực hiện

  • Dịch: Bui Vu Hoang
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm