FANDOM


Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
思い出のリボン BBRibbonItem2 『Fate/EXTRA CCC スペシャルイベント』で手に入れた、ピンク色のリボン。
赤い悪魔から、桜色の悪魔へ。
Rớt từ
Fate/EXTRA CCC Collaboration Mission Reward
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Fate/EXTRA CCC Collaboration Mission Reward
Dùng
Ascend BBicon

Mooncancer

BB

4✪


BBicon
Tên tiếng Nhật
ビィビィ
ATK HP
1366/8197 2182/13643
ATK lvl 100 HP lvl 100
9925 16542
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Female, Humanoid, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch
Sạc NP của toàn đội phía trước thêm 20%.
(Hiệu ứng phụ) Giảm kháng debuff của địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.