FANDOM


Hiệu ứng

Debuffres
Hiệu ứng thường
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 5%.
Tăng khả năng hút sao của người đeo thêm 100%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 10%.
Tăng khả năng hút sao của người đeo thêm 200%.

Thông tin bên lề

ルーン文字が刻まれた色とりどりの天然石。

こぼれ落ちる星を集めるように、
欠片の幸運を拾い集める。

Một rune với đủ sắc màu được chạm khắc bằng đá tự nhiên.

Với những ai đang thu thập những gì bị phân tán bởi các vì sao,
Sẽ nhận được mảnh vỡ may mắn ấy.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.