FANDOM


Shieldericon
Shielder
Sabericon
Saber
Archericon
Archer
Lancericon
Lancer
Ridericon
Rider
Castericon
Caster
Assassinicon
Assassin
Berserkericon
Berserker
Rulericon
Ruler
Avengericon
Avenger
Mooncancer
Moon Cancer
Class-Alterego-Gold
Alter Ego
Beasticon
Beast
Class-Foreigner-Gold
Foreigner
Rulericon
Những người trông coi chuẩn mực dẫn đường cho Cuộc chiến Chén Thánh. Những chiến binh đức hạnh được chính Chén Thánh triệu hồi, được giao nhiệm vụ đảm bảo các nghi lễ của Cuộc chiến Chén Thánh.

Rulers có hệ số sát thương cơ bản là 1.1x

Moon Cancer nhận gấp đôi sát thương từ Ruler và gây một nửa sát thương lên họ.
Avenger nhận một nửa sát thương từ Ruler và gây gấp đôi sát thương lên họ.
Berserker nhận gấp đôi sát thương từ Ruler và gây thêm 50% sát thương lên họ.

Cả 6 trường phái cơ bản (Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, và Assassin) gây một nửa sát thương lên Ruler, nhưng nhận sát thương bình thường.

Rulercardborder1
Rulercardborder2
Rulercardborder3
Rulercardborder4
Jeanne d'Arc Amakusa Shirou Limited Saint Martha (Ruler) Limited Sherlock Holmes Limited
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.