FANDOM


NPDrain
Răng Phải Cắn Ngoạm C
NpChargeDrain Giảm vạch NP của một kẻ địch đi 1.

Giảm sức tấn công của kẻ địch đó trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Attackdown Tấn công - 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Angraicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.