FANDOM


 

Bubbles
Rìu Ma Thú Khát Máu A+
Xóa debuff trên bản thân.
Tăng lượng HP tối đa của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Maxhpup HP tối đa + 1000120014001600180020002200240026003000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Ericicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.