FANDOM


Nparrow
Quy Luật Vàng (Tai Ương) B
Sạc thanh NP bản thân mỗi lượt trong 3 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của bản thân khi nhận đòn trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npgainturn NP + 5%5.5%6%6.5%7%7.5%8%8.5%9%10%
NPGainUpDmg Khả năng sạc NP + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
ChachaIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.