Wikia Fate Grand Order Việt Nam

This Craft Essence can be obtained by raising Artoria Pendragon (Rider Alter) lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Dmg up.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Artoria Pendragon (Rider Alter),
Increases party's attack by 20%
but decreases Party's Defense by 15% [Demerit] while she is on the field.

Thông tin chi tiết

それは不思議の園である妖精郷でさえ

不思議と伝えられたおとぎ話。

その柄はアロンダイトより堅く、
その先端はガラティーンより熱く、
その輝きはエクスカリバーにさえ届くという。


このモップを抜きし給仕、なんかの王にならん。

Được truyền từ đời này qua đời nọ ở khu vườn bí ẩn, nơi mà các nàng tiên trú ngụ.

Kể cả là ở nơi ấy, truyền thuyết về nó vẫn là một câu chuyện cổ tích.

Cán Chổi cứng hơn cả Arondight,
Ngọn Chổi nóng hơn cả Galatine,
Hào Quang của Chổi rực rỡ như Excalibur.

Nữ phục vụ nào có thể lôi được chiếc chổi sẽ được chính đáng làm Vua của tất cả.