FANDOM


魔術礼装クエスト ・ ブリリアントサマー The Base (Fire camp) AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Quest lễ khí ma thuật - Mùa Hè Rực Rỡ 5 65 
(13 per AP)
900 
(180 per AP)
50 
(10 per AP)


Mũi tên 1 Kẻ địch
Trận đấu 1/3 Cua ẩn sĩ khổng lồ
Lvl 7 Sabericon 3,030 HP
Cua ẩn sĩ khổng lồ
Lvl 7 Sabericon 3,030 HP
Cua ẩn sĩ khổng lồ
Lvl 7 Sabericon 3,030 HP
Trận đấu 2/3 Cua ẩn sĩ khổng lồ
Lvl 10 Sabericon 4,858 HP
Cua ẩn sĩ khổng lồ
Lvl 10 Sabericon 4,858 HP
Trận đấu 3/3 Cua ẩn sĩ có độc
Lvl 15 Sabericon 8,803 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Shiningsaber
Phần thưởng
hoàn thành
Mùa Hè Rực Rỡ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.